JUSTYNA GRZEJDZIAK

JUSTYNA GRZEJDZIAK

Dyrektor żłobka niepublicznego

Dyplomowany pedagog o specjalizacjach resocjalizacji oraz terapii pedagogicznej. Podyplomowo: zarządzanie placówkami oświatowymi oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Przy współudziale pierworodnego syna niemal 13 lat temu narodził...

ANIA HUBISZ

ANIA HUBISZ

Opiekun dziecięcy w oddziale Brossa

Magister pedagogiki. Osoba o niezwykłych zdolnościach manulano-plastycznych. Z małymi Dziećmi pracuje od 4 lat, a z nami w żłobku od dwóch. Ukończone kursy i szkolenia: Wstęp do sensoplastyki – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 la...

AGNIESZKA STĘPIEŃ

AGNIESZKA STĘPIEŃ

Kierownik wrocławskich oddziałów żłobka

Dyplomowany pedagog. Studentka logopedii. Mama 10-letniej Oli. W żłobku pracuje od 9 lat. Ukończone szkolenia: Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Wstęp do sensoplastyki – plastyka sensorycz...