Metody pracy edukacyjnej

We wszystkich oddziałach żłobka dzieci podzielone są na grupy wiekowe

W pierwszej grupie wiekowej przebywają Maluszki od 20 tygodnia do 12 miesiąca życia. Opiekunowie mają indywidualne podejście do każdego Dziecka, nie ma tu z góry narzuconego porządku dnia, co pozwala na kontynuowanie domowych zwyczajów najmłodszych Dzieci oraz zaspokojenie wszelkich potrzeb naszych podopiecznych. W domowej atmosferze Dzieci mają zapewnione warunki pobytu jak najbardziej zbliżone do warunków domowych.

W tym okresie dzieci intensywnie rozwijają się fizycznie i zdobywają coraz większą umiejętność kontroli nad własnym ciałem. Pojawia się mobilność i zdolność do chwytania przedmiotów. Świat poznawany jest wielozmysłowo (np. smakowanie grzechotki, potrząsanie nią). Dzieci w tym wieku czerpią radość z rozmów, które słyszą. Kontakt z językiem mówionym, osłuchanie mają wielki wpływ na rozwój mowy u dzieci. W tym wieku świat staje się dla dziecka przewidywalny, zaczyna ono kojarzyć ze sobą różne zdarzenia. Możemy pomóc mu w coraz lepszym rozumieniu tego, co się dzieje wokół niego poprzez stworzenie schematu dnia (oczywiście z pewną dozą elastyczności). Z czasem dziecko nauczy się codziennych rytuałów i będzie w nich coraz aktywniej uczestniczyć. Dziecko czerpie ogromną radość z zabaw, które oparte są na powtarzaniu czynności i tych, które stymulują wszystkie zmysły. Doświadczenia nabywane w czasie stymulującej zmysły zabawy wzbudzają zainteresowanie światem.

W tym okresie rozwoju Dziecka zajęcia to przede wszystkim:

- stymulacja zmysłów poprzez pracę nad ruchem, dźwiękami i kolorami

- rozbudzanie świadomości własnego ciała

- stymulacja rozwoju ruchowego

- pierwsze kontakty dzieci z rówieśnikami.

Po ukończeniu pierwszego roku Dziecko rozpoczyna przygodę w grupie drugiej.

Postępy w rozwoju ruchowym dają Dzieciom nowe możliwości doświadczania świata. W tym wieku ważne jest stworzenie Dzieciom bezpiecznej i ciekawej przestrzeni do zabawy. Dzieci uczą się koordynacji, samokontroli i coraz chętniej nawiązują społeczne relacje z osobami spoza kręgu najbliższej rodziny. Budują w sobie pewność siebie poprzez podejmowanie wyzwań dostosowanych do ich wieku i możliwości. Każdego dnia umiejętność komunikacji jest intensywnie rozbudowywana, co pozwala dziecku na wyrażanie coraz większej ilości potrzeb i odczuć.

Dlatego zajęcia w tym wieku to przede wszystkim:

- stymulacja zmysłów poprzez pracę nad ruchem, dźwiękami i kolorami z aktywnym uczestnictwem dzieci

- wykorzystanie mobilności w zabawach ruchowych

- kreatywna zabawa z dziećmi z użyciem prostych materiałów plastycznych

- zabawy językowe, wprowadzające w świat mówienia

- pierwsze kontakty z rówieśnikami.

Trzecia grupa wiekowa (od 24 m-ca życia) to miejsce, w którym dziecko pod okiem specjalistów w łagodny sposób zaadoptuje się do nowej i ważnej dla niego roli mini-przedszkolaka. Odkryje otaczający nas świat, pozna procesy oraz zmiany jakie zachodzą w przyrodzie. To tutaj rozpocznie naukę samodzielności oraz podejmie trudną niekiedy sztukę komunikacji i współpracy z rówieśnikami, a to wszystko poprzez przyjemną i ciekawą zabawę. To tutaj uczymy się uprzejmości, dzielenia się i zabawy w grupie. Pielęgnujemy jednocześnie dziecięcą otwartość i ciekawość świata. Przy współpracy z rodzicami kierunkujemy rozwój Dzieci zgodnie z wrodzonym potencjałem i ich uzdolnieniami.

Edukacja poprzez zabawę odbywa się poprzez wykorzystanie różnorodnych metod pracy edukacyjnej, dostosowanych do wieku oraz umiejętności, służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka, takich jak m.in.:

- Zabawy Fundamentalne,

- Metody Pedagogiki Marii Montessori,

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- Pedagogika zabawy Klanza,

- Twórcze metody pracy z grupą oraz inne.

Oferta