• dyrektor żłobka
  Justyna Grzejdziak
 • telefon
  + 48 516 129 450
 • e-mail
  zlobekteczawroclaw@gmail.com
 • adres
  ul. Ślężna 161a 53-110 Wrocław